Privacy policy

1. Algemeen • Door van de aangeboden diensten gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde voorwaarden. • Korsten Interieurbouw BV respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG, Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt. 2. Verwerking van persoonsgegevens • Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Korsten Interieurbouw BV maakt daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Korsten Interieurbouw BV worden verkregen. • Tot de persoonsgegevens die u actief aan Korsten Interieurbouw BV verstrekt behoren onder meer de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Korsten Interieurbouw BV kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een offerteprocedure of in een contact met een van de werknemers van Korsten Interieurbouw BV). 3. Doeleinden verwerking De persoonsgegevens die Korsten Interieurbouw BV verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: • Voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals toezenden van de door u aangevraagde informatie, het plaatsen van uw commentaren en reacties, etc.); • Om met u in contact te kunnen treden; • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Korsten Interieurbouw BV • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Korsten Interieurbouw BV daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Korsten Interieurbouw BV stelt.   4. Wijzigingen • Dit Privacy Statement kan door Korsten Interieurbouw BV eenzijdig worden gewijzigd. Korsten Interieurbouw BV zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken. • Tevens kan Korsten Interieurbouw BV de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in dit Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. Vragen en recht op inzage en correctie Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Korsten Interieurbouw BV, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Korsten Interieurbouw BV op telefoonnummer 06-38392987.